Varroáza

 

Kliknutím na obrázek spustíš video....

 

Kliknutím na obrázek spustíš video....

 

  

Varroázu způsobuje nebezpečný parazit Varroa destructor. Samičky roztoče se do úlů dostávají na těle dělnic, vyjímečně i trubců. Po rozšíření nemoci po úle je Varroe destruktor dále šířen trubci, kteří z úlu vylétávají. Těsně před zavíčkováním včelího plodu na něj přechází oplodněná samička. Po zavíčkování plodu na něho samička naklade maximálně 5 vajíček, ze kterých se líhnou larvy, která prochází dalšími stádii vývoje jako protonymfa a deuteronymfa. Během následujících 6 dnů se vylíhnou dospělí samečci, po 9 dnech pak i samičky. Samečci hyhou hned po spáření, ještě v buňce, oplodněné samičky se přichytávají dospělce a buňku opouští. Na něm žije samička několik dalších dnů, pak se opět přemístí do další buňky a cyklus se opakuje. Nebezpečí roztoče tkví v tom, že se živí hemolymfou včel, které tak oslabují, působí jim zranění a navíc mohou přenášet i další nemoci. Tento roztoč se diagnostikuje z přítomnosti uhynulých samiček v měli. Varroáza se léčí plošně, púodle pokynů státní veterinární správy, která tato léčení řídí v oblastech, kde se roztoč vyskytne.

 

Více informací již brzy....