Nosemóza

Nosemu rozšiřuje prvok Nosema apis. V dnešní době je to nejrozšířenější nemoc mezi včelími společenstvími. Odhaduje se, že je v České republice tímto prvokem postiženo více, než 50 % všech včelstev. Včely se prvokem nakazí přes spory, obsažené v potravě. Tak se zárodek prvoka dostává do úlu. Zdrojem nákazy mohou být také jiní škůdci, kteří se dostávají do úlů, nebo i sám včelař, který mezi včely přináší prvoka na použitých rámcích, plástech či úlech. Ve včelstvech se tato nemoc šíří především v důsledku koprofagie, tzn. požíráním výkalů. Prvok pro svůj vývoj potřebuje v celku úzký rozsah teplot mezi 30 ˚C až 36 ˚C, pokud teplota v úlu nedosahuje těchto hodnot, prvok se přestane vyvíjet. Prvok žije v trávicím ústrojí včely, odkud také zahajuje svůj útok na organismus. Během prvních pěti dnů od nakažení dochází k prostupu saprofytických bakterií střevní stěnou. Bakterie se tak dostane z trávicího ústrojí do hemolymfy. Napadené stěny ztrácejí své vlastnosti a tak je postupem času ochromen celý trávící systém včely. Přestane tak dokonale zpracovávat potravu, projeví se u ní nedostatek bílkovin a dalších živin, včela přichází o své krmící vlastnosti (nemůže krmit plod ani matku) a předčasně stárne. V zimním období je přetěžován výkalový vak, a včely tak trpí úplavicí. Nemocné včely tak předčasně hynou.

Více informací již brzy....