Přehledová mapa ČR - mor včelího plodu

(zobraz kliknutím na nadpis)

Mor včelího plodu

 

Kliknutím na obrázek spustíš video.... 

     Mor včelího plodu je nejnebezpečnější onemocnění včelího plodu. Jeho nebezpečnost je ukryta ve vysoké odolnosti spor bakterií, které tuto nemoc způsobují. Je proto velmi těžké ji v oblasti, kde se vyskytne, likvidovat. Tuto nemoc vyvolává nebezpečná bakterie Paenibacillus larvae larvae. Jeho spory přežívají v půdě okolo napadených včelínů i několik desítek let, a tak se může snadno opětovně rozšířit.

Kliknutím na obrázek spustíš video....

     Bakterie je oválného tvaru, po celém jejím těle má bičíky, které jí dovolují pohyb. Sporám se bičíky postupně vyvinou v ochranný obal, který je chrání. Bakterie produkuje velké množství proteáz, což jsou látky, které štěpí bílkoviny. Při tom vznikají mimo jiné nebezpečné látky, které jsou pro včelí larvy toxické. Bakterie se množí v žaludku, kde se rychle množí, při tom spotřebovává bílkoviny, které rozkládá, přitom působí mnoho enzymů a toxinů, které porušují žaludeční membránu a bakterie se tak začne šířit do celého těla. Po zavíčkování larvy hynou na celkovou sepsi. Zbytky larev zaschnou a ostatní včely se je snaží z úlu odstranit, čímž však roznesou infekci do dalších částí úlu. Spory bakterie se tak šíří dále po úle, některé se zachytí i na těle včel létavek a jsou tak rozšiřovány dále po okolí. Bakterie se může šířit také za pomoci dalších parazitů a škůdců. Na šíření bakterie se také významně podílí nezodpovědnost některých včelařů, kteří nedodržují hygienické zásady, používají staré úly a znečištěné nářadí. Klinické příznaky můžeme pozorovat až u zavíčkovaného plodu. Ten ztrácí svoji barvu a článkování, víčka buněk jsou zašedlá, propadlá nebo i děravá. Těla larev postupně měknou, až se z nich stane šedohnědá lepkavá hmota. Vyšetření nemoci se musí provést způsobilým odborníkem. Dospělé včely jsou proti těmto bakteriím odolné, nicméně bakterie, kterými jsou napadeny, zůstávají dále životaschopny, a tak je mohou šířit dál. Proto je nutná prevence a napadená včelstva se musí co nejdříve likvidovat. Při objevení nákazy je informována Státní veterinární správa, která okamžitě uvede v život všechna potřebná opatření, která mají další šíření nemoci zabránit.

 

Kliknutím na obrázek spustíš video....

Více informací již brzy...