Hniloba včelího plodu

 

Toto onemocnění je způsobeno širokou škálou bakterií, které napadají ještě nezavíčkovaný plod. Tato nemoc patří mezi nebezpečné, a je proto nutné ji sledovat. Díky radikálním zásahům je její výskyt v České Republice minimální, v okolních státech však napadá i 10 % včelstev.

Hlavními šiřiteli této nemoci jsou dva původci: Melissococcus pluton a Paenibacillus alvei, mimo nich se ale na nemoci může podílet celá řada dalších původců. Bakterie se množí v žaludku včel, kam se dostává s potravou. Některé larvy okamžitě hynou, jiné chorobě odolají a vylučují výkaly, které obsahují bakterie, které se tak dále šíří. Z larev, které přežijí a zakuklí se, se vylíhnou menší včely, než je obvyklé, které mají na svém těle další patogení zárodky, které dál šíří. Obvykle však napadené larvy hynou ještě před zavíčkováním. Pokud je včely čističky z úlu neodstraní, pak v buňkách uschnou. Hniloba včelího plodu se vyskytuje především na jaře, a v širší míře, pokud je jaro klimaticky vlhčí. Napadená včelstva rychle slábnou a obvykle hynou. Protože se jedná o nebezpečnou nemoc, je při její diagnóze okamžitě informována Státní veterinární správa, která v součinnosti s příslušným obecním úřadem okamžitě přijme všechna potřebná opatření. Je vymezeno ohnisko vzniku a také vytyčena ochranná pásma v okolí nákazy.