Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Neveklov

si vás dovoluje pozvat na členskou schůzi.

Termín schůze: neděle 24. 11. 2019 v 10:00

Místo konání: restaurace Na Radnici Maršovice

Program:

  • platba členských příspěvků na rok 2020 a platba za léčiva odebraná v roce 2019

300,- Kč za včelaře pro Ústředí + 16,- Kč za včelstvo pro Ústředí + 25,- Kč za včelstvo pro ZO, + náklady za léčiva (Formidol, Gabon, Varromed)

V případě, že byste se chystali ukončit členství a nechcete již být členy ČSV, tak mne prosím informujte.

  • výplata dotace 1.D – 154,- Kč na jedno včelstvo (tato dotace musí být vyplacena a zaúčtována do 30. 11. 2019, proto je nutná vaše účast, nebo je potřeba pověřit k převzetí dotace kolegu včetně podepsané plné moci k převzetí dotace - tiskopis „plné moci“ najdete ve Včelařství 8/2019, nebo na www.vcelarstvi.cz). Členi, kteří uvedli na žádosti o dotaci výplatu na bankovní účet, obdrží celou částku dotace na bankovní účet, a proto ještě musí zaplatit příspěvek na rok 2020 a odebraná léčiva.

 V případě, že dotace 1.D nebude vyzvednuta, tak se vrací na MZe!

·         Informace o nákazové situaci


 

Vít Koutenský
 
ČSV, z.s., ZO Neveklov

 

Pozvánka na členskou schůzi ZO ČSV Neveklov

 
 

Termín schůze: neděle 15. 9. 2019 v 10:00

Místo konání: restaurace Na Radnici Maršovice

 

Program:

 

-odevzdání žádosti na dotace 1.D (tiskopis najdete ve Včelařství, nebo na www.vcelarstvi.cz)

pozn. členové, kteří mají umístěny včelstva na území jiné ZO, musí doložit potvrzení o umístění včelstev              

-aktuální nákazová situace

-podzimní léčení včelstev

 

Kdo se nebude moci zúčastnit členské schůze, tak je potřeba do 16. 9. 2019 doručit žádost na dotaci 1.D na adresu: 

Vít Koutenský, Husova 138, Neveklov 257 56 .

S pozdravem
 
Vít Koutenský
 
ČSV, z.s., ZO Neveklov

 

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO ČSV Neveklov

 

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Neveklov

si vás dovoluje pozvat na výroční členskou schůzi.

Termín schůze: neděle 3. 2. 2019 v 9:45

Místo konání: restaurace Na Radnici Maršovice

Program:

  • zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a nákazového referenta ZO
  • zpráva předsedy kontrolní komise
  • odevzdání měli – varoáza (nezapomenout uvést počet včelstev, číslo chovatele a číslo stanoviště), kdo se nezúčastní schůze, tak předat p. Petrákovi do 10. 2. 2019 + MVP u k.ú. Nahoruby, Živohošť, Blažim, Jablonná
  • dobrovolné vyšetření na přítomnost MVP – informace o akci Hrr na Mor (odevzdání vzorků do 20.2.2019)
  • návrh na změnu plateb za aplikaci Varidolu od roku 2019
  • přednáška na téma „Tlumení nákaz“ p. Přemek Petrák
  • diskuze, oběd
  • bude se vyplňovat formulář o ošetřování včelstev v roce 2018 (připravte si data ošetřování)

 

za Český svaz včelařů, z.s., základní organizaci Neveklov

Vít Koutenský

tel. 731516993

mail: zoneveklov@vcelarstvi.cz