27. 1. 2022

 

Vážené včelařky a včelaři,

 

chtěl bych vás informovat o termínech odevzdání měli, výplaty dotací 1.D a platby příspěvků.

 

1) odevzdání měli – měl budeme vybírat v neděli 6. 2. 2022 od 10:00 do 11:00 ve "škole" na Chvojínku – první budova na pravé straně při vjezdu do vesnice. Na vzorek napište jméno, registrační číslo, číslo stanoviště a počet včelstev. Kdo nebude schopen odevzdat měl v tomto termínu, tak si domluví termín s p. Petrákem (737071699), nebo p. Koutenským (731516993) individuálně, nejdéle však do 6.2.2022.

 

2) výplata dotací 1.D a platba příspěvků na rok 2022 proběhne také v neděli 6. 2. 2022 mezi 10:00 až 11:00 ve "škole" na Chvojínku

Ti, co uvedli na žádosti odeslání dotace na účet, tak dostanou dotaci na účet a následně jim pošleme částku k zaplacení na účet ZO. Kdo se nebude moct zúčastnit výplaty dotace, tak prosím předejte plnou moc k převzetí dotace někomu, kdo přijde. Výše dotace na včelstvo je 160,37 Kč. 

V případě, že bude velký počet nevyzvednutých dotací, tak bychom mohli uvažovat ještě o jednom termínu pro výplatu v únoru 2022.

 

6. 2. 2022 mezi 10:00 - 11:00 nebude běžná schůze, ale pouze výběr měli a výplata dotace. Schůze proběhne až bude epidemiologicky vhodnější doba.

 

Kdo bude chtít vyšetřit vzorky na mor v rámci "Hrr na mor", tak ať si udělá ještě jeden vzorek následně po vzorku na roztoče...ten už by odevzdával individuálně po domluvě s Přemkem Petrákem. Odebírat vzorky budeme během února a března.

 

S pozdravem Vít Koutenský – jednatel ZO ČSV Neveklov