25.2.2023

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Neveklov

si vás dovoluje pozvat na výroční členskou schůzi.

Termín schůze: sobota 11. 3. 2023 v 9:00

Místo konání: restaurace Na Radnici Maršovice

Program:

  • přivítání předsedy
  • zprávy jednatele a pokladníka
  • zpráva předsedy kontrolní komise
  • zpráva nákazového referenta – výsledky vyšetření měli na přítomnost varroa destructor
  • přednáška na téma „Nemoci, škůdci a zdraví včel“ – Přemek Petrák
  • oběd, diskuze

 

za Český svaz včelařů, z.s., základní organizaci Neveklov

Vít Koutenský

tel. 731516993

mail: zoneveklov@vcelarstvi.cz

 

Vážené včelařky a včelaři,

 

chtěl bych vás informovat o termínech odevzdání měli, výplaty dotací 1.D a platby příspěvků.

 

1) odevzdání měli – měl budeme vybírat v sobotu 28. 1. 2023 od 10:00 do 11:30 v Maršovicích v restauraci Na Radnici. Na vzorek napište jméno, registrační číslo, číslo stanoviště a počet včelstev. Kdo nebude schopen odevzdat měl v tomto termínu, tak si domluví termín s p. Petrákem (737071699), nebo p. Koutenským (731516993) individuálně, nejdéle však do 4. 2. 2023.

 

2) výplata dotací 1.D, platba příspěvků na rok 2023 a platba za odebraná léčiva proběhne také v sobotu 28. 1. 2023 od 10:00 do 11:30 v Maršovicích v restauraci Na Radnici. Ti, co uvedli na žádosti odeslání dotace platbu na účet, tak dostanou dotaci na účet a následně jim pošleme částku k zaplacení (příspěvky a léčiva) na účet ZO. Kdo se nebude moct zúčastnit výplaty dotace, tak prosím předejte plnou moc k převzetí dotace někomu, kdo přijde. Výše dotace na včelstvo je 156,61 Kč. Dotace, která nebude vyzvednuta v termínu 28. 1. 2023 bude muset být vrácena, proto prosím nezapomeňte dotaci vyzvednout.

 

Výroční členská schůze proběhne nejspíše v březnu 2023, až budeme znát výsledky vyšetření na varoózu.

 

S pozdravem

Vít Koutenský – jednatel ZO ČSV Neveklov